Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-12

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion har tilldelats 2,7 MSEK för fortsatt utveckling av två nya kandidater för malariav...

ExpreS[2]ion Biotech Holding AB ("ExpreS[2]ion") meddelar att Bolaget
har tilldelats 2,7 MSEK från Horizon 2020-finansierade
OptiMalVax-bidragskonsortiet, under ledning av Jenner Institute vid
Oxford University, för att etablera monoklonala Drosophila
S2-cellbanker för två nya kandidater för malariavaccin. Den ena
kandidaten riktar sig mot malaria i blodfas, potentiellt i
kombination med RH5-vaccinkandidaten som tidigare testats med
framgång i en klinisk fas IIa-studie, och den andra kandidaten är ett
transmissionsblockerande vaccin. Det slutgiltiga målet med projektet
är att skapa ett nästa generations kombinationsvaccin för blodfas för
att adressera malariavaccinmarknaden om 400 miljoner USD.

ExpreS[2]ions roll i det kliniska utvecklingsprogrammet är att
etablera monoklonala Drosophila S2-cellbanker för de två vaccinerna,
som kommer att användas för att tillverka cGMP-material för de
kliniska prövningarna. Konsortiet syftar till att starta produktionen
för blodfasvaccinet under första kvartalet 2020, och en klinisk fas
I-studie kommer därefter att initieras.

Nästa generations blodfas-malariavaccin

OptiMalVaxs utvecklingsprogram för blodfasvaccin använder en ny
blodfasantigen med potentiell synergi med RH5. RH5-antigenet
producerades framgångsrikt för första gången med ExpreS[2] under
2014, och det utvecklades därefter och togs i kliniska prövningar av
Jenner Institute of Oxford. Det är det första malariavaccinet som
uppvisar förmågan att minska parasitmultipliceringshastigheten i en
klinisk fas I/IIa-studie. Med utgångspunkt i prekliniska proof of
concept-studier, syftar konsortiet till att i slutändan kombinera
RH5-vaccinet med det nya blodfasvaccinet för att skapa ett
kombinationsvaccin med optimalt skydd mot malaria i blodet.

Genombrott i utvecklingen av ett transmissionsblockerande vaccin

Målet för ett transmissionsblockerande vaccin är att förhindra
överföring till myggor som sticker människor som är infekterade med
malaria och på så sätt förhindra ytterligare spridning av sjukdomen.
Därmed ger ett transmissionsblockeringsvaccin inte skydd mot
sjukdomen, men det stoppar sjukdomen från att sprida sig och kan
därför leda till utrotning av malaria. Under det senaste decenniet
har oförmågan att producera Pfs48/45-antigenet i full längd varit en
stort hinder för forskare som syftar till att skapa ett
transmissionsblockerande malariavaccin. Denna utmaning övervanns
nyligen av ExpreS[2]ion och Jenner Institute, och ett bevis på
konceptet om dess vaccineffektivitet publicerades i Nature
Communications som meddelades av ExpreS[2]ion i oktober 2018.

Ytterligare validering av ExpreS[2]-plattformen: Fem malariavacciner i
och på väg in i kliniska studier

Dessa två vacciner ansluter sig till de två malariaprojekt i kliniska
prövningar, som redan använder ExpreS[2] (se pressmeddelanden från 31
oktober 2018 och 10 januari 2019), liksom Rh5.2-VLP-vaccinet
finansierat av Wellcome Trust (se pressmeddelande från 23 september
2019), vilket innebär att det totala antalet malariavacciner i
klinisk fas som baserar sig på ExpreS[2]ions ExpreS[2]-system nu
uppgår till fem stycken. Detta validerar tydligt den breda
tillämpningen av Bolagets plattform med en unik förmåga att lösa
komplexa utmaningar för vaccinantigenproduktion i även de mest
kostnadskänsliga segmenten.

ExpreS[2]ion stärker sitt samarbete med GenIbet

GenIbet är en erfaren tillverkningsorganisation för vaccinkontrakt
(CDMO) baserat i Portugal. Som ExpreS[2]ions föredragna cGMP-partner
har GenIbet godkänts av projektstyrningskommitén för
OptiMalVax-projektet som tillverkare och är nu i förhandlingar om att
producera cGMP-materialet för de två nya vaccinkandidaterna.
Tillverkningsprocessen kommer att baseras på mallproduktions- och
reningsmetoden som används för RH5-vaccinet, vilket kommer att
påskynda utvecklingen av tillverkningsprocessen och
tekniköverföringen betydligt.

"Drosophila ExpreS[2]-plattformen gjorde det möjligt för oss att för
första gången utveckla RH5-proteinantigenet till kliniska prövningar.
Jag är glad över att vi nu kommer att stärka vårt partnerskap med
ExpreS[2]ion Biotechnologies ytterligare genom att arbeta tillsammans
för att tillverka en andra komponent för detta lovande
blodfas-malariavaccin", säger Prof. Simon Draper från Jenner
Institute, Oxford University.

"Vi är stolta över att bidra till detta projekt och utvecklingen av
nästa generations, högeffektiva malariavaccin, genom vår unika
ExpreS[2]-proteinproduktionsplattform. Det är inspirerande att vårt
ExpreS[2]-system återigen möjliggjorde utvecklingen av en viktig
malariavaccinantigen, vilket under ett årtionde har ansetts nästan
omöjligt att producera", säger ExpreS[2]ions CSO, Dr Wian de Jongh.

Om OptiMalVax-konsortiet

Målet med OptiMalVax-konsortiet är att skapa det bästa malariavaccinet
som riktar sig mot Plasmodium falciparum, en av de mest betydande
orsakerna till malaria. Det slutliga vaccinet förväntas ha hög effekt
och kommer att inriktas på flera faser i parasitens livscykel genom
ett multi-antigen. Det slutliga vaccinet måste också vara
utvecklingsbara och kostnadseffektiva för att ta itu med de unika
utmaningar som ligger till grund för malariavacciner. Projektets
kliniska program kommer att omfatta försök för att bedöma
pre-erytrocytiska, blodfas- och myggfasdelar i kombinationsvaccinet.
Vidare kommer toppmodern immunmonitorering, viktiga funktionella
analyser av vaccininducerad immunogenicitet och parasitutmaningar att
utföras för att visa vaccinsäkerhet, immunogenicitet och
effektivitet.

Projektet har fått finansiering från EU:s Horizon 2020 forsknings- och
Innovationsprogram enligt bidragsavtal NO733273.

Fakta om Malaria (WHO)

Malaria är en livshotande sjukdom som orsakas av parasiter som
överförs i människokroppen via infekterade kvinnliga Anopheles
myggor. Trots att sjukdomen är förebyggbar och botningsbar uppskattas
det att 219 miljoner människor i 87 länder smittades med malaria 2017
och antalet dödsfall uppskattades till 435 000 i samma år. I en
marknadsbedömningsstudie som utförts av Boston Consulting Group
sponsrad av Malaria Vaccine Initiative, uppskattades det globala
marknadsvärdet för malariavacciner uppgå till 400 miljoner USD per år
baserat på uppskattat malariavaccinbehov.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 december 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till
ExpreS2ion Biotech Holding AB baserat i Sverige, med
organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad
plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk
utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya
vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt
mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete
med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar
överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar
även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag
AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information,
vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-har-t...
https://mb.cision.com/Main/14402/2989212/1160692.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.