Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-10

Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021

Juli-september

  • Justerad nettoomsättning uppgick till 115 MSEK (58 MSEK) vilket motsvarar en ökning med 97 % jämfört med samma tidpunkt föregående år 
  • Justerad EBITA ökade till 9 MSEK (8 MSEK) 
  • Andel återkommande programvaruintäkter LTM uppgick till 29 % 
  • Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 419 (222)

Januari-september

  • Justerad nettoomsättning uppgick till 359 MSEK (208 MSEK) vilket motsvarar en ökning med 73 % jämfört med samma tidpunkt föregående år 
  • Justerad EBITA ökade till 55 MSEK (34 MSEK) 

Händelser efter tredje kvartalet 

  • Förvärv av Zedcom vilket stärker erbjudandet inom Visma.net och IT-drift

Se fullständig rapport bifogad.

Rapporten redovisas i en webbsändning onsdagen den 10:e november klockan 10.00, länk till sändningen återfinns på Exsitecs hemsida under finansiella rapporter (https://www.exsitec.se/investor-relations/finansiella-rapporter). Sändningen hålls på engelska.

För mer information, kontakta:

Anna Gustafsson, CFO
Hampus Strandqvist, Investor relations
Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se / 08-46380 00
 

Om Exsitec:
Exsitec är specialister på verksamhetssystem och digitalisering som driver företag framåt. Vi hjälper våra kunder få bästa möjliga digitala stöd för sin verksamhet för att nå en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser. Exsitec har 500 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se
Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-10 08:00 CET.

Författare Cision