Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-07

Extra bolagsstämma - Johan Lindqvist ny ledamot

Iduns extra bolagsstämma hölls den 7 juli 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman valde in Johan Lindqvist till ny styrelseledamot i enlighet med förslaget från aktieägare representerande mer än 90 procent av rösterna i bolaget. Styrelsen kommer att bestå av Adam Samuelsson (ordförande), Gunnar Tindberg, Ludwig Andreen, Christina Fagerberg och Johan Lindqvist.

Johan Lindqvist är Segmentschef för Segment North på Bufab AB (publ) och VD för Bufab Sweden. Johan har haft en rad olika ledande positioner inom Bufabkoncernen sedan 1998. Tidigare erfarenheter inkluderar Skanska och Primo AB. Född 1969.

"Johan har en bakgrund och kompetens som kommer vara mycket värdefull i Iduns styrelse. Med sin starka försäljningsorienterade profil, erfarenhet från flertalet ledarskapspositioner och en bredd i kompetensen, inklusive förvärvs och integrationsfrågor, har han sett många av de frågeställningar vi möter i vårt dagliga arbete. Vi ser fram emot ett givande och trevligt samarbete", säger styrelseordförande Adam Samuelsson i en kommentar.

Ytterligare information om stämman, inklusive protokoll, finns tillgängligt hos bolaget och på hemsidan: www.idun.com under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Bolagsstämma. En kopia av protokollet, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Kontakter


Karl-Emil Engström, VD, karl-emil.engstrom@idun.com, +46 (0)70 821 70 74
Oskar Samuelsson, Finanschef, oskar.samuelsson@idun.com, +46 (0)70 966 13 25

Iduns Certified Adviser är Avanza Bank AB, ca@avanza.se, +46 (0)8 562 250 00

Om oss


Idun Industrier AB (publ) är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige. Idun investerar i små och medelstora kvalitetsbolag, som i allmänhet är fokuserade inom en nisch, ofta med höga marknadsandelar och stabila affärsmodeller, där Idun kan vara en relevant och permanent ägare. Idun har fjorton självständiga gruppbolag som sysselsätter ca. 580 personer och har för närvarande en årlig omsättning på ca. 1,1 Mdkr på helårsbasis. Mer information finns på www.idun.com.

Bifogade filer


Extra bolagsstämma - Johan Lindqvist ny ledamot

Författare MFN