Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-02

Extra bolagsstämman i LightAir AB (publ)

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4                 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 54 000 000 kronor och högst 210 000 000 kronor.

§ 5                 ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 36 000 000 och högst 140 000 000.

Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna resa rörelsekapital och kapital för investeringar i produkt- och marknadsutveckling. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om emission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga, dock att marknadsmässig emissionsrabatt får ges, och att antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, inte får överstiga 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman.

Författare LightAir

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.