Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Extrem uppsida - om allt går väl…

Detta är en betald analys på uppdrag av Gapwaves utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Gapwaves är väl positionerade mot den kraftiga utbyggnaden av radio inom telekom för robotar, övervakning med mera. Aktiekursen diskonterar ett hyfsat positivt scenario, men inte att bolaget blir marknadsledande.

Gapwaves bygger på framlidne Per-Simon Kildals framstående forskningsinsatser som resulterade i ett antal patent på vågledar- och antennprodukter. Bolagets tillväxtmöjligheter är främst knuten till den så kallade Gap-antennen.

Bolaget kan gynnas av den närmast hysteriska utbyggnaden av datahastigheter i mobilnäten de närmaste åren. I första vågen är det sammankoppling av radio-master som är intressant. I den andra vågen blir det aktuellt att koppla upp mobilkonsumenterna direkt i nästa generations mobilnät (5G). Men parallellt med detta är efterfrågan mycket hög från bland annat bilindustrin som kräver hög och säker bandbredd för att hantera självstyrande bilar och transporter.  Gapwaves Gap-antenn lämpar sig väl för detta då tekniken ger möjlighet till låga överföringsförluster inom de högre frekvens­band som 5G kommer att nyttja.

Gapwaves har tidigare i år slutit avtal med tre telekom-leverantörer kring utveckling av aktiva 5G-antenner. Två sekretessavtal slöts med biltillverkare (bilradar) under andra kvartalet 2017. I november tecknades ett intentionsavtal med Jariet Technology kring gemensam utveckling av aktiva antenner.

Bolaget satsar på utveckling för att möta det ökade intresset inom området vilket ökar kostnaderna. Men vi har dragit upp för-väntningarna för intäkterna kraftigt. Bolaget har en stark ställning på en glödhet nisch. Frågan är om de kommer att kunna kapitalisera denna ställning fullt ut de närmaste åren. I ett sådant scenario så är potentialen för bolaget enorm och vi kan jämföra denna med FPC under dess glansperiod. För att hantera detta lägger vi in prognoser fram till år 2025 med en omsättning på en miljard kronor. Detta är dock endast två procent av den aktiva globala antennmarknaden.

Med dessa förutsättningar landar vi på en riktkurs om 42 kronor per aktie (16). Vårt försiktiga och optimistiska scenario hamnar inom ett intervall från 11 till 151 kronor per aktie.

Författare Bertil Nilsson