Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): Teckningsperiod av teckningsoptioner av serie TO5 inleds den 1 juni 2020

Teckningsperioden av de teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades
i samband med Eyeonid Group AB:s ("Eyeonid" eller "Bolaget") emission
av units i november 2019 inleds den 1 juni 2020. Innehavare av
teckningsoptioner av serie TO5 äger rätt att för en (1)
teckningsoption av serie TO5 teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
Teckningsperioden pågår till och med den 12 juni 2020.

Teckningskursen för teckning med stöd av teckningsoptionerna motsvarar
70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie
på Nordic SME under perioden från och med den 13 maj 2020 till och
med den 27 maj 2020, dock kan teckningskursen vara som lägst 1,15 SEK
och som högst 2,30 SEK. Fastställd teckningskurs förväntas
offentliggöras den 28 maj 2020. Om samtliga teckningsoptioner av
serie TO5 nyttjas nyemitteras 17 368 592 aktier, varigenom
aktiekapitalet ökar med cirka 434 214 SEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO5:

Nyttjandeperiod: 1 juni 2020 - 12 juni 2020. Tecknare som önskar
nyttja teckningsoption av serie TO5 bör kontakta sin förvaltare i god
tid före nyttjandeperiodens slut för att genomföra teckning.

Emissionsvolym: 17 368 592 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt
utnyttjande nyemitteras 17 368 592 aktier och Eyeonid kan tillföras
som lägst cirka 20 MSEK och som högst cirka 40 MSEK före
emissionskostnader beroende på slutligt fastställd teckningskurs.

Teckningskurs: 70 % av volymvägd genomsnittlig kurs från och med 13
maj 2020 till och med den 27 maj 2020, dock lägst 1,15 SEK och högst
2,30 SEK, och avses offentliggöras den 28 maj 2020.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO5: 5 juni 2020.

Säkerställande av teckningsoptionsutrymme: Som tidigare kommunicerats
av Bolaget den 4 maj 2020 har Bolaget ingått avtal om en s.k.
top-down garanti om 10 MSEK av teckningsutrymmet i
teckningsoptionerna av serie TO5.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 5 juni
2020, alternativt, nyttjas senast den 12 juni 2020, förfaller
värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO5 inte ska
förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina
teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå som en
del av det prospekt som publicerades i samband med emissionen som
offentliggjordes den 15 november 2019, prospektet återfinns på
https://www.eyeonid.com/investor/documents.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds
Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring
teckningsoptioner serie TO5.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: henrik.sundewall@eyeonid.com

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som
genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av
data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet
enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom
helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar
och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för
branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar
EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--publ--te...
https://mb.cision.com/Main/14860/3117989/1252129.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.