Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-26

Eyeonid Group AB: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EYEONID GROUP AB

Vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget") som hölls den 26 november 2021 kl. 10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2021 om företrädesemission,

att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst fram till och med årsstämman 2022 - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av antalet aktier utgivna vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet, och

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid stämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

_______________

Stockholm i november 2021

Eyeonid Group AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Hallberg, styrelseordförande

Telefon: 070-658 16 16

E-post: erik.hallberg@eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT. För ytterligare information, vänligen besök: www.eyeonid.com

Författare Cision