Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-24

EYEONID GROUP AB (publ): Eyeonid Group ABs dotterbolag Bolder Sweden AB ansöker om konkurs

Styrelsen i Bolder Sweden AB har idag beslutat att ansöka om konkurs. Ansökan kommer snarast att lämnas in till Stockholms Tingsrätt.

Skälet till beslutet är att det den 17 januari 2022 meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB beslutat att upphöra med vidare finansiering av Bolders verksamhet. I och med det beslutet gör styrelsen i Bolder Sweden AB bedömningen att bolaget inte har nödvändig finansiering för att driva verksamheten vidare.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB

Telefon: 070-882 68 28

E-post: georg.tsaros@eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

samt styrelseledamot, Bolder Sweden AB

Telefon: 073-545 53 50

E-post: carl-magnus.jonsson@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2022 kl. 16:00 CET.

Författare Cision