Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

EYEONID: NETTORESULTAT -13 MLN KR 3 KV (-8), ÖKAD OMSÄTTNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eyeonid, som är verksamt inom digitala säkerhetslösningar, redovisar ett nettoresultat på -13,0 miljoner kronor (-8,0) för det tredje kvartalet 2021.

Nettoomsättningen steg till 5,3 miljoner kronor (1,3) under kvartalet och för årets första nio månader växte nettoomsättningen till 10,6 miljoner kronor (3,4).

Ebitda-resultatet före omstruktureringskostnader uppgick till -3,4 miljoner kronor (-5,2). Under perioden har omstruktureringskostnader om cirka 1 miljoner kronor tagits och ytterligare cirka 3,6 miljoner kronor har reserverats, uppger Eyeonid.

Styrelseordförande Erik Hallberg uppger i rapporten att kvartalet har varit fullt av åtgärder för att säkra bolagets framtid.

"Styrelsen har fått värdera alla verksamheterna för att förstå potential och värde. Detta sker alltid löpande, men då styrelsen nödgats att under kvartal tre informera om att tidigare sedan länge utlovat kassaflödes break-even avseende Eyeonid under en månad i fjärde kvartalet inte kunde infrias, samt sinande kassa inom Eyeonid som skulle leda till kapitalbrist har lett till att alla delar inom Eyeonid fått värderats för att värdera kraften att ta sig vidare", skriver han.

Efter den genomlysningen av verksamheten fattades beslut om att fokusera och kostnadsanpassa verksamheten. Styrelsen har därefter fattat beslut om en kommande företrädesemission för att säkra verksamheten, detta har skett samtidigt som en fokusering och kostnadsanpassning av Eyeonid skett och sker.

I september fick Patrik Ugander lämna vd-posten och i oktober 2021 utsågs Georg Tsaros till ny VD och koncernchef. Han tillträder den 1 december 2021.

"Fokus för den nya styrelsen är inte antalet avtal, utan att säkra de avtal som finns och att de blir framgångsrika för oss samt våra partners. Tidigare indikerade volym av avtal är inte längre aktuella. Vårt fokus är att säkra avtal som innebär möjlighet att effektivt nå volym och därmed öka omsättningen och minska bolagets underskott per månad", skriver Erik Hallberg.

Tillförordnad vd Tomas Olsson uppger att fokus under tredje kvartalet har varit att jobba igenom en turn-around i Eyeonid som gör att bolaget kan bygga upp ett förtroende med aktieägare och skapa förutsättningar för en starkare koncern.

"Eyeonid har under perioden aldrig haft så många intensiva kunddialoger som man har i dag", skriver Tomas Olsson.
Författare Direkt-SE