Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-12

Fabege: Fabege breddar plattformen för grön finansiering

Fabege etablerar ett nytt ramverk för grön finansiering. Ramverket
syftar till att etablera en standard för grön finansiering som kan
användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Cicero har
utfärdat en second opinion på det gröna ramverket.

Fabeges målsättning är att 100 procent av finansieringen ska klassas
som grön. Det nya gröna ramverket för finansiering kan därför kopplas
till flera olika finansieringskällor och ger därmed Fabege en utökad
plattform för grön finansiering.

Till det nya ramverket kopplas Fabeges MTN-program. Samtidigt
publiceras ett uppdaterat prospekt godkänt av FI. MTN-programmets ram
utökas från 8 till 10 Mdkr. Även fortsättningsvis medges endast
emission av gröna obligationer.

Fabeges kopplar även sitt certifikatsprogram till det gröna ramverket.
Det innebär att Fabege fortsättningsvis kommer att emittera gröna
certifikat, där upplånade medel används för att finansiera godkända
tillgångar i enlighet med ramverket. Även Fabeges back-up facilitet
för certifikatsprogrammet kopplas till ramverket och blir därmed en
grön facilitet. Ambitionen är att i framtiden koppla fler
finansieringskällor till det gröna ramverket för finansiering.

Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön
finansiering och bygger på tredjepartscertifierade fastigheter samt
ambitiösa mål för energiförbrukning. Ramverket bygger på the green
bond principles med koppling till Fabeges ambition att bidra till
målen enligt Agenda 2030. Cicero har utfärdat en second opinion med
betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med
avseende på styrning.

Ramverket etablerar villkor för hantering av medel samt för
uppföljning och återapportering till långivare och investerare.
Rapportering kommer att ske kvartalsvis samt årsvis i en mer utökad
form.

All information om Fabeges satsning på grön finansiering med länkar
till prospekt, ramverk, second opinion, återrapportering mm finns på
www.fabege.se/gronfinansiering.

Handelsbanken och Advokatfirman Westermark Anjou har agerat rådgivare
i framtagande av dokumentationen avseende prospekt,
certifikatsprogram, back-up facilitet och grönt ramverk för
finansiering.

- "Vi har en hög ambition när det gäller vårt hållbarhetsarbete som till mycket stor del är integrerat i den löpande verksamheten. Det är verkligen glädjande att nu etablera ett nytt ramverk som bidrar till att bredda vår plattform för grön finansiering där vi tillsammans med finansiärer kan bidra till en mer hållbar utveckling," säger Åsa Lind, finanschef på Fabege.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
070-666 13 80

Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 073-387 18 08
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och
kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara
stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av
service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv
och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt
förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden.
Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i
Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på
www.fabege.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-breddar-plattformen-for-gron-...
https://mb.cision.com/Main/1568/2838715/1061530.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.