Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Fabege: Fabege förvärvar i Hammarby Sjöstad

Fabege har förvärvat Påsen 1 i Hammarby Sjöstad från CapMan Nordic
Real Estate. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Fabeges
fastigheter längs Hammarby Fabriksväg och granne med Trikåfabriken 9
längs med Textilgatan. Den omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 10
000 kvm varav 8 270 kvm kontor och resterande lager, samt därutöver
garageplatser.

Förvärvet sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 441
Mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheten kommer att tillträdas
under det andra kvartalet 2020.

Påsen 1 ger en god koppling till Hammarby Sjöstads historia med sin
tidstypiska gestaltning av industriell karaktär och med kvaliteter
som bidrar till nya attraktiva attribut i det moderna kontoret, som
till exempel stora industrifönster ut mot gatan. I kvarteren bakom
fastigheten finns nya bostadshus och en större park som bidrar till
känslan av en stad som lever dygnets alla timmar.

Fabege ser en potential i att både utveckla stadslivet längs
Textilgatan upp från Mårtendals tvärbanestation och den befintliga
fastigheten med en mer modern och flexibel kontorslösning. Genom
affären stärks Fabeges möjligheter att tillgodose efterfrågan på
kontor i Hammarby Sjöstad.

- "Tack vare förvärvet får vi ytterligare en pusselbit till
förverkligandet av vår vision för området och befäster vår position
som lokal stadsutvecklare i Hammarby Sjöstad, kommenterar Stefan
Dahlbo", VD på Fabege.

Fabege satsar vidare på fortsatt tillväxt i Hammarby Sjöstad då
stadsdelen är långt ifrån färdigutvecklad, inte minst med tanke på
att den blå tunnelbanelinjen byggs ut söderut och kommer att få två
nya stationer i området. Under 2019 färdigställde Fabege två projekt,
Trikåfabriken 9 som är nominerad till Årets byggnad i Stockholm och
Båtturen 2 som är Goodbye Kansas nya huvudkontor. Fortsatta planer
innefattar nya byggrätter, förädling av befintliga byggnader och
utveckling av ett attraktivt serviceutbud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, tel 08-555 148 10,
stefan.dahlbo@fabege.se

Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 070-239 34
81, klaus.hansenvikstrom@fabege.se

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och
kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara
stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av
service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv
och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt
förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden.
Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i
Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på
www.fabege.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-forvarvar-i-hammarby-sjostad,...
https://mb.cision.com/Main/1568/3107139/1244384.pdf

Författare Cision News