Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

Fabege: Fabege och SEI i ny satsning för FN:s globala mål

Nu går startskottet som ska inspirera och utmana fastighetsbranschen
till en än mer hållbar samhällsomvandling. Stockholm Environment
Institute, som är ett internationellt och oberoende forsknings- och
policyinstitut, startar nu tillsammans med Fabege ett spännande
samarbete för att bidra till att skapa en hållbar och samhällsnyttig,
stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050, i linje med
FN:s globala mål under Agenda 2030.

Urbanisering är en stark global trend. I dag bor och arbetar över
hälften av världens befolkning i städer, och inom några decennier
beräknas 70 procent av alla människor vara stadsbor. Sverige är ett
av de länder där denna utveckling går allra snabbast.

Ökad klimatpåverkan, geopolitiska förändringar, utmaningar inom EU och
andra omvärldsfaktorer leder till att det nu råder en ökande
osäkerhet om hur framtiden kommer att utvecklas - såväl globalt som i
vår del av världen. Det finns därför ett ökat behov av metoder för
att analysera hur vi på bästa sätt kan säkerställa en god
samhällsutveckling.

? Vi lever i en spännande men utmanande tid. Det är nu extremt viktigt
att vi gör smarta vägval och samverkar med politiker och näringsliv.
Samarbetet med Fabege hoppas vi ska leda till att rätt åtgärder
vidtas inom fastighetsbranschen för att bidra till en långsiktigt
hållbar samhällsnytta, säger Katarina Axelsson, projektledare och
forskare vid Stockholm Environment Institute.

Givet osäkerheter om den globala utvecklingen, påverkan av
klimatförändringar och andra omvärldsfaktorer, hur kan
fastighetsbranchen tillsammans med andra aktörer de kommande tre
decennierna bidra till en hållbar och samhällsnyttig stads- och
regionutveckling i Stockholm till år 2050? Den 19 mars på Friends
Arena kommer SEI och Fabege utifrån explorativ scenariometodik och
gruppdiskussioner utforska hur lokalpolitiker, näringsliv och
intresseorganisationer tillsammans kan:

· medverka till en hållbar stads- och regionsutveckling
· bidra till en hållbar samhällsomvandling och FN:s 17 globala
hållbarhetsmål

· vara en drivkraft för förändring, snarare än att endast svara på
samhällsförändringar.

Städer står i dag för en växande miljöbelastning. Samtidigt rymmer
staden unika möjligheter genom att man på en liten geografisk yta
samlar arbetsplatser, bostäder och upplevelser och samtidigt låter
människor utvecklas och realisera en mångfald av värden:
miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella.

? Vi på Fabege har en fantastisk möjlighet att påverka utvecklingen i
rätt riktning tack vare vårt sätt att arbeta med att utveckla både
nya och befintliga stadsdelar i Stockholm. Vi ser att det finns helt
nya förutsättningar idag och att teknikutvecklingen går fort framåt.
Tack vare samarbetet med SEI och att vi nu gemensamt tar ett
holistiskt angreppsätt och samlar kunskap från olika samhällsaktörer,
beteendevetare, forskare, politiker, vår egen styrelse och
miljöexperter hoppas vi hitta helt nya lösningar och angreppsätt för
ett bättre Stockholm, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Syftet med workshopen är att analysera samspelet mellan Fabege och det
omgivande samhället, kartlägga utmaningar och tydliggöra
fastighetsbranschens unika roll i omställningen till ett hållbart
samhälle. I workshopen kommer explorativ scenariometodik användas för
att analysera alternativa utvecklingsvägar för Stockholmsregionen och
hur Fabege kan bidra, med Agenda 2030 och Parisavtalet som
utgångspunkt.

Målsättningen med detta unika samarbete är att förstå hur Fabege,
fastighetsbranschen, lokalpolitiker, näringsliv och
intresseorganisationer aktivt kan bidra till en hållbar
samhällsutveckling med hänsyn tagen till olika framtidsscenarier.

Fabege AB (publ)

Om Fabeges hållbarhetsarbete:
Energieffektivisering och val av material med minskad klimatpåverkan
är en del av Fabeges hållbarhetsarbete där utvecklingen har gått
snabbt framåt under det senaste decenniet. De senaste åren har därför
Fabege breddat ambitionerna till att nu omfatta hela stadsdelar och
att där skapa även socialt hållbara och levande platser där människor
är trygga, har tillgång till ett stort serviceutbud och en hög
livskvalitet. Attraktiva platser med gröna upplevelsebaserade
gatumiljöer, takparker, smarta logistiklösningar och hållbara
färdsätt. Det är i det dagliga livet mellan husen som de stora
sociala vinsterna kan uppnås.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Mia Häggström, Hållbarhetschef Fabege, tfn 08-555 148 54 alt 073-387
18 54

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och
kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara
stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av
service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv
och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt
förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden.
Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i
Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på
www.fabege.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-och-sei-i-ny-satsning-for-fn-...
https://mb.cision.com/Main/1568/2765138/1008841.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.