Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Fabege: Fabege säljer Trängkåren 7, Marieberg, till Areim

Fastigheten är ett landmärke i Stockholm, ofta refererat till som
Tidningshuset eller DN-skrapan. Fastighetsförsäljningen görs genom
bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 3 545 Mkr
efter avdrag för latent skatt. Tillträde sker den 23 januari 2020.

Transaktionen medför en orealiserad värdeförändring om 36 Mkr vilken
kommer att redovisas i fjärde kvartalet. Transaktionen medför också
en upplösning av uppskjuten skatt om 359 Mkr. Sammantaget innebär det
en vinst om 395 Mkr efter skatt. På fastigheten pågår därutöver ett
arbete med framtagande av ny detaljplan. Vid lagakraftvunnen
detaljplan ska Fabege ha rätt till en tilläggsköpeskilling. Denna
beräknas kunna uppgå till maximalt 100 Mkr och kommer att redovisas i
samband med att den faller ut.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 77 000 kvm varav 56
500 kvm kontor och resterande del garage. Byggnaden är i stort sett
fullt uthyrd och inrymmer bland annat Bonnier News, inklusive Dagens
Nyheter, Dagens Industri och Expressens redaktioner och kontor. I
övrigt finns ett stort antal andra kontorshyresgäster, en publik
lunchrestaurang, lager, gym/simhall och garage. Fastigheten är
certifierad enligt Breeam-in-use, nivå very good.

Fastigheten har varit i Fabeges ägo sedan 2007 då den förvärvades från
Niam. Vid den tidpunkten var Bonnierkoncernen den helt dominerande
hyresgästen. Sedan dess har en långsiktigt värdeskapande utveckling
pågått och värdet har mer än fördubblats.

I Fabeges portfölj utgör fastigheten en solitär utanför våra mest
prioriterade delmarknader. I den framtida utvecklingen finns
synergier vid nyttjandet av kommande byggrätter för den
fastighetsägare som äger både Trängkåren 7 och grannfastigheten
(Swecohuset). Areim som äger grannfastigheten är därmed en naturlig
köpare.

· Trängkåren har tillfört mycket värde till Fabege under
innehavstiden, men potentialen framåt är begränsad för oss. I det
kortare perspektivet medför affären en starkare balansräkning och
stärkta nyckeltal. I det längre perspektivet frigörs utrymme för
framtida planerad och värdeskapande projektutveckling i våra
prioriterade områden, kommenterar Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, tel 08-555 148 10, 070-353 18 88
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 070-239 34
81

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 november 2019 kl. 14.30 CET.

Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och
kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara
stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av
service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv
och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt
förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden.
Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i
Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på
www.fabege.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-saljer-trangkaren-7--marieber...
https://mb.cision.com/Main/1568/2975597/1152258.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.