Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

Fagerhult: Beslut vid Årsstämma den 13 maj 2019

Vid årsstämman i AB Fagerhult den 13 maj 2019 beslutades om utdelning
med 2,00 kronor per aktie.

Det beslutades att utse sex styrelseledamöter. Följande
styrelseledamöter omvaldes; Jan Svensson, Eric Douglas, Cecilia Fasth
och Morten Falkenberg, och två nya styrelseledamöter valdes; Annica
Bresky och Teresa Enander.

Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter
Nyllinge som huvudansvarig revisor till slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant
för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller
ägargrupperna per den 31 augusti 2019 samt styrelseordföranden.
Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare som de
företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport
för tredje kvartalet.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till
maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget
("Prestationsaktieprogram 2019") och överlåtelse av egna aktier med
anledning av detta program.

Habo den 13 maj 2019

Denna information är sådan information som AB Fagerhult (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj
2019 kl. 18:30 CET

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail:
bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail:
michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 900
anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna
produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade
belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de
ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel
Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting,
Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting
Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på
Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fagerhult/r/beslut-vid-arsstamma-den-13-maj-2...
https://mb.cision.com/Main/1781/2810880/1044527.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.