Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-06

FASTIGHETER: KAPPAHL BETALAT BARA 50% AV HYRAN (NY)

(Uppdaterar på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Västsvensk Logistik AB, som är listat på
Spotlight Market och som äger och hyr ut en logistikfastighet i Mölndal, har
fått in endast 50 procent av hyran från Kappahl som hyr den aktuella
fastigheten till 97 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

Av ett uppföljande pressmeddelande framgår att parterna har gjort en
överenskommelse.

Västsvensk och Kappahl "har tillsammans kommit fram till en för båda parter
konstruktiv lösning om att bevilja anstånd med att betala 50 procent av hyran
för april 2020. Hyresvärden kommer att utreda möjligheterna för att söka
statligt extrainsatt stöd för 25 procent av bashyran", heter i måndagens
andra pressmeddelande från Västsvenk Logistik.

Det kan inte uteslutas att ytterligare anstånd med hyran blir aktuella,
skriver Västsvensk.

Styrelsen har mot denna bakgrund beslutat att kalla till extra bolagsstämma
för att senarelägga den avstämningsdag för utdelning som skulle ha infallit
den 15 maj 2020.

"För det fall att Västsvensk Logistik AB i närtid tvingas acceptera
eftersläpningar med hyran samtidigt som den tidigare aviserade kostnaden för
sprinklertanken förfaller till betalning, skulle en utbetalning av
utdelningen hota bolagets likviditet. Mot bakgrund av ovanstående och av
försiktighetsskäl då det inte är möjligt att bedöma hur stor eller långvarig
påverkan som pandemin kan komma att medföra", motiverad den uppskjutna
utdelningen.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News