Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

FASTIGHETER: MARKNADEN SAKNAR IMMUNITET - SHB

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsmarknaden saknar immunitet och
finansieringsmöjligheterna för fastighetsbolagen är helt centrala när
osäkerheten om framtiden är mycket stor.

Det skriver Handelsbanken i en rapport på måndagen.

Huvudscenariot i Handelsbankens fastighetsrapport är att ekonomin långsamt
återhämtar sig under andra halvåret samtidigt som bostadspriserna faller 10
procent från toppen i spåren av stigande vakansgrader och att
fastighetsvärderingarna sjunker. Dyrare finansiering bidrar till högre
avkastningskrav som sätter stopp, åtminstone under en period, för trenden mot
marknadsfinansiering.

"Tyvärr går det inte att utesluta ett utpräglat krisscenario med en negativ
spiral med allt högre arbetslöshet och finansieringskostnader - och ännu
kraftigare boprisfall", säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

De gyllene åren för fastigheter tycks ha nått vägs ände. Högkonjunktur vänds
till djup lågkonjunktur. På lång sikt är det förändringar i demografi,
konsumentbeteende och näringslivets sammansättning som bestämmer hur
fastighetsmarknaden utvecklas. Men här och nu är det ekonomiska läget, om
folk har jobb och fastighetsbolagen möjlighet att finansiera sin verksamhet,
helt centralt.

"Detta gäller i allra högsta grad när osäkerheten om framtiden är mycket
stor", säger Christina Nyman.

Hon tillägger att coronakrisen dessutom skyndar på trender som ökad
online-konsumtion vilket bidrar till lägre efterfrågan på butikslokaler.

Fastighetsrapporten går också igenom två alternativa scenarier för den
ekonomiska återhämtningen och pekar på att den har stor betydelse för vilka
effekter vi bör förvänta oss för fastighetssektorn. I scenariot med en snabb
återhämtning är bedömningen att bostadspriserna i princip planar ut nu och
börjar stiga svagt senare i år. Effekterna på den kommersiella
fastighetsmarknaden blir små, vilket är vad som är förväntat på
aktiemarknaden.

"Det finns risk för besvikelse om dessa förväntningar inte infrias", säger
Christina Nyman.

Skulle vi istället få en betydligt mer utdragen och djupare kris där
arbetslösheten stiger upp mot 15 procent står fastighetsbolagen inför både
svagare efterfrågan och högre finansieringskostnader, vilket riskerar sätta
igång en negativ spiral. Även bostadsmarknaden påverkas markant i ett sådant
alternativ och bostadspriserna kan falla med närmare 20 procent från toppen.
Resultatet skulle bli en kris som ingen vill se, varnar Handelsbankens
experter.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News