Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-29

Fastighets AB Balder: Balder och Backahill blir ägare i nya Brinova

Fastighets AB Balder har, som dellikvid för försäljningen av Tornet
Landskrona, erhållit 35 % av Brinova Fastigheter AB och blir
tillsammans med Backahill AB (45%) huvudägare i ett nytt bolag med
inriktning på offentliga fastigheter och bostäder.

Den nya koncernen får initialt ett fastighetsbestånd på cirka 40
fastigheter till ett värde om drygt 1 miljard kronor.
Fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till södra Sverige.
Målsättningen är att skapa ett större bolag med fortsatt fokus på
offentliga fastigheter och bostäder, vilket idag motsvarar över 75 %
av värdet.

Största hyresgäster i beståndet är Malmö Stad, Landskrona Stad,
Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen m.fl på långa hyresavtal.

Bolaget kommer att utöka ägarkretsen och marknadsnotera bolaget under
2016. Verkställande direktör för bolaget är Magnus Blomsterberg och
styrelseordförande är Erik Selin.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48

Informationen är sådan som Balder skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
oktober 2015 kl 10.00.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och
bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2015 ett värde
om 38,1 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/balder-och-backahill-bl...
http://mb.cision.com/Main/528/9856809/437260.pdf

Författare WKR