Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-13

Fastighets AB Balder: Fastighets AB Balders intressebolag Collector AB har beslutat att notera bolaget på Nasdaq Stockholm

Balders intressebolag Collector har beslutat att notera bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm. Balder förvärvade aktier i Collector
första gången 2011 och äger idag 48 % av aktierna. Collector kommer
att nyemittera aktier för ca 400 miljoner kronor, vilket medför att
Balders ägarandel minskar med några procent. Balder kommer inte att
avyttra några aktier i samband med noteringen.

För ytterligare information vänligen besök Collectors hemsida
www.collector.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, 0768-36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har
offentliggjorts kl 08.00 den 15 maj 2015.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och
bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2015 ett värde
om 38,1 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/fastighets-ab-balders-i...
http://mb.cision.com/Main/528/9774060/379568.pdf

Författare WKR