Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-30

Fastighets AB Balder: Förändring av antalet aktier och röster

Balder har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad emission av 35 000 000 aktier av serie B. Emissionen har resulterat i att antalet röster och aktier har förändrats.

Det totala antalet aktier uppgår per den 30 december 2022 till 1 154 000 000 aktier, varav 67 376 592 aktier av serie A och 1 086 623 408 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 176 038 932,8 varav aktier av serie A motsvarar 67 376 592 röster och aktier av serie B motsvarar 108 662 340,8 röster.
För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99
 

Informationen är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 kl. 17:00 CET.

Författare Cision