Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-21

Fastighets AB Trianon: Delårsrapport januari-juni 2020

Resultat i korthet för perioden januari - juni 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 26 procent och uppgick till 263,2 Mkr (208,1).
 • Driftsöverskottet ökade med 29 procent och uppgick till 167,3 Mkr (129,5) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (62).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 31 procent och uppgick till 102,5 Mkr (78,0). 
 • Periodens resultat uppgick till 114,8 Mkr varav 110,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 3,04 kr (2,92).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 103,6 Mkr (136,0).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -69,9 Mkr (-88,0), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -56,8 Mkr (-74,6).

Resultat i korthet för andra kvartalet 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 19 procent och uppgick till 134,0 Mkr (112,2).
 • Driftsöverskottet ökade med 23 procent och uppgick till 91,9 Mkr (74,4) och överskottsgraden uppgick till 69 procent (66).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent och uppgick till 56,8 Mkr (46,2).
 • Periodens resultat uppgick till 72,6 Mkr varav 70,6 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden april till juni om 1,94 kr (2,36).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 50,0 Mkr (100,9).
 • Värdeförändring derivat uppgick till -20,6 Mkr (-48,0), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -14,4 Mkr (-41,3).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Trianon förvärvar bostadsfastigheter i Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter och ett överenskommet fastighetsvärde om 247 Mkr.
 • Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande cirka

19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 400 Mkr.

 • Trianon tecknar ett femtonårigt hyresavtal med Malmö stad för utbyggnad av Malmös mest besökta stadsdelsbibliotek, Rosengårdsbiblioteket. Beräknad inflyttning 2022.
 • Nya hyresavtal tecknas med verksamheter i Multihuset på Limhamn.
 • Trianon vinner markanvisning för nyproduktion av kvarteret Hanna i Arlöv, med cirka 150 bostäder samt anslutande lokaler. Uppdragsgivare är Burlövs kommun och byggstart 2021.
 • Trianon refinansierar 2,6 Mdkr i befintliga banklån samt erhåller nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer. Återköp av obligationer har ägt rum om 22 Mkr.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

"Trianon levererar trots en utmanande omvärld återigen det bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia. Med betydande fastighetsförvärv i Malmö, Arlöv och Skurup har vi hittills i år förvärvat för nära en miljard och fortsätter vår tillväxtresa även i Malmös omnejd".

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020, kl 08.00.               

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.