Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Fastighets AB Trianon: Trianon hyr ut till Malmö stad när Rosengårdsbiblioteket byggs ut

Trianon har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Malmö stad om
totalt 2 000 kvm i fastigheten på Rosengård Centrum. Hyra per år
under hyrestiden är 4,6 Mkr med beräknad inflyttning i början av
2022. Malmö stads satsning på en utbyggnad av sitt mest besökta
stadsdelsbibliotek passar väl in i Trianons ambition att stärka
Rosengård Centrum som mötesplats med bostadsnära service.

Det nya avtalet avser utökade bibliotekslokaler för Malmö stad i
Rosengård Centrum. Redan idag hyr Malmö stad 500 kvm av Trianon för
nuvarande Rosengårdsbiblioteket, ett bibliotek som är så pass
välbesökt att behovet är stort att utöka till två plan för att kunna
möjliggöra ytterligare funktioner såsom läxläsning, aktiviteter för
språkutveckling och folkbildning. Tillbyggnaden av biblioteket är
också ett första steg på väg mot den framtida Amiralsstaden, ett
omfattande stadsutvecklingsprojekt som drivs av Malmö stad i syfte
att utveckla stadsdelen Rosengård. Beräknad byggstart är i år och
Malmö stad räknar med att kunna öppna upp sitt nya bibliotek i början
av 2022.

-Vi är mycket glada att Malmö stad går mot strömmen och satsar på
stadens bibliotek när andra kommuner lägger ner. Alla Malmöbors lika
tillgång till böcker och bildning oavsett bakgrund och plånbok är en
viktig satsning för ett jämlikt samhälle, inte minst i Rosengård.
Biblioteket kan vara en livlina till en lugn stund, en plats för
läxläsning och en nyckel till böckernas magiska värld. Utbyggnaden av
Rosengårdsbiblioteket bidrar också till att stärka Rosengård Centrum
som en attraktiv mötesplats samt är en viktig ökning av den
ekonomiska potentialen i fastigheten, säger Anna Heide,
affärsutvecklingschef på Trianon.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
040-611 39 23
anna.heide@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO/IR
Telefon: 040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget
grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt
i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.
Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons
fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 344 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och
samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter.
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på
cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är
noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet
TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, ca@avanza.se.För
mer information se: www.trianon.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/trianon-hyr-ut-till-m...
https://mb.cision.com/Main/15948/3100451/1238973.pdf

Författare Cision News