Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Fastighets AB Trianon: Trianon i samarbete med Malbas med fokus på unga

Trianon och basketföreningen Malbas har ingått ett samarbete för att
möjliggöra basketträning för unga på Hermodsdal. Trianon som har
bostadsfastigheter på Hermodsdal vill genom samarbetet öka
möjligheten till en aktiv livsstil och nya nätverk för unga i
området. Malbas i sin tur får möjlighet att nå ut till fler ungdomar
och använda både kompetens och strukturer för utökad verksamhet.

Malbas tillhandahåller baskettränings- och tävlingsverksamhet på flera
håll i Malmö men saknar etablering i Hermodsdal. I diskussionerna med
Trianon föddes idén att starta basketträning på Hermodsdal. Många
barn och unga står, av ekonomiska skäl, långt ifrån föreningslivet
och ambitionen är att sänka de ekonomiska trösklarna så mycket som
möjligt för att möjliggöra för så många som möjligt att delta i
verksamheten. Förutom regelbunden basketträning kommer barn och unga
i området att kunna ta del av Malbas sommarlovsprogram med
kostnadsfria aktiviteter sommaren 2020. Fler lovaktiviteter planeras
därefter inför höst- och sportlov.

Basketträning för låg- och mellanstadieelever
"Intresset för att spela basket är väldigt stort bland barn och unga i
Malmö och ju yngre barnen är desto viktigare är det med stadsdelsnära
träning. Föreningslivet som helhet är underrepresenterat på
Hermodsdal och det känns naturligt för oss att etablera oss här med
vår verksamhet", säger Katarina Olsson, klubbchef i Malbas.

Malbas gör detta som en del av den ordinarie verksamheten och planerar
att dra igång träningsgrupper för låg- och mellanstadieelever till
hösten. Våren och sommaren kommer föreningen att använda till att
rekrytera lokalt förankrade ledare och tillsammans med Trianon stärka
sitt nätverk i området.

Socialt engagemang naturligt för Trianon
Trianons samarbete med Malbas görs inom ramen för den hållbara
hybridobligation som emitterades under 2019, med satsningar på bland
annat föreningsliv för barn och ungdomar. Trianon har cirka 1100
lägenheter på Hermodsdal. Företaget har dessutom lägenheter på
Lindängen och sedan i början av året även på Nydala, båda närliggande
områden. Med lokala förvaltningskontor på både Hermodsdal och
Lindängen är avståndet nära mellan fastighetsägaren och
hyresgästerna, vilket underlättar för ett engagerat
hållbarhetsarbete.

"Vår strävan att engagera oss i samhällsfrågor i Malmö påverkar många
delar av vårt företag och ett konstruktivt socialt engagemang är en
viktig del i vår affär. Därför väljer vi aktivt att bistå
organisationer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar,
företrädesvis i våra egna bostadsområden", säger Anna Heide,
affärsområdeschef och ansvarig för hållbarhetsarbetet i Trianon.

Fler föreningsaktiva unga ett gemensamt mål
Det övergripande målet för båda parter är att bidra till en socialt
hållbar stad genom att tillsammans verka för permanenta
träningsgrupper på Hermodsdal som bidrar till fler föreningsaktiva
ungdomar i området. Ökad föreningstillgänglighet bidrar till att
ungdomar ges de bästa av förutsättningar att nå sina drömmar, skapa
en meningsfull fritid samt att öka folkhälsan hos våra unga.

För ytterligare information, kontakta:

Fastighets AB Trianon:
Anna Heide, affärsutvecklingschef
Telefon: 0733-03 24 79
E-post: anna.heide@trianon.se

Malbas:
Katarina Olsson, klubbchef
Telefon: 0709-34 22 03
E-post: katarina@malbas.com

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget
grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt
i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.
Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons
fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 344 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och
samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter.
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på
cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är
noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet
TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, ca@avanza.se.För
mer information se: www.trianon.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/trianon-i-samarbete-m...
https://mb.cision.com/Main/15948/3097326/1236586.pdf

Författare Cision News