Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-06

Fastighetsköp ökar kassaflödet

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Genom ett köp av en kontorsfastighet i Frösunda, Solna och en samhällsfastighet i Söderhamn för totalt drygt 600 miljoner kronor förbättrar FastPartner sitt kassaflöde. Vi upprepar Öka med riktkurs 155 kronor (153).

FAST Partner under ledning av Sven-Olof Johansson har utvecklats från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett av de mest snabbväxande börsnoterade fastighetsbolagens sedan 2012. Fastighetsbeståndet har sin tyngdpunkt i Stockholmsregionen med cirka 73 procent av hyresintäkterna.

Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-service- eller handelsfastighet. Strategin har varit att kombinera högavkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv lånefinansiering.

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som exempelvis köpet av förortscentrumen Tensta och Rinkeby med flera år 2011. Här har bolaget förbättrat fastigheternas driftnetto avsevärt, genom en bättre nettouthyrning. Potential finns även i den fastighetsportfölj som köptes från Castellum 2015. En uthyrning till H&M i Frihamnen i Stockholm ökar hyresintäkterna med cirka 1 procent i årstakt. Genom köpet av fastigheterna Hilton 5 i Frösunda, Solna och Verkstäderna 2 i Söderhamn förbättras bolagets kassaflöde med ytterligare omkring 3 procent.

FastPartner avser att investera cirka 3 miljarder kronor kommande år i bland annat 800 nyproducerade lägenheter i Stockholmsregionen. Bolaget kommer att ha en nettoskuldsättning under 50 procent och en kassa på cirka 1,5 miljarder kronor när tilläggsköpeskillingen för de sålda bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm betalats ut.

FastPartner har omkring 3 procent värderingsarbitrage på nya förvärv i förhållande till räntekostnaderna. Fastighetsförvärv för 1 miljard kronor skulle höja vinst per aktie med cirka sex procent. Därtill kommer projektgenomförande för 380 tusen kvadratmeter uthyrbar yta (bostäderna ovan är en del av detta). Vi upprepar vårt råd Öka i aktien med riktkurs 155 kronor (153).

Författare Bertil Nilsson