Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

FastOut: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

VD har ordet
Vi kan blicka tillbaka på ett fjolår av omställning och många positiva
signaler för FastOut och vi tar med oss den optimismen in i resten av
2020.

Resultatmässigt var 2019 ett kvitto på vårt strikta fokus på
lönsamhet, som lanserades för drygt ett år sedan och som skapade ett
positivt kassaflöde efter bara några månader. Nu har vi också lyckats
leverera ett helår med ett positivt resultat för 2020.

Lönsamhetsfokuset har medfört en tillväxt i långsammare takt, men mer
sund, målmedveten och samtidigt effektivare för bolaget och för oss
aktieägare. Trots vårt fokus har vi inte sparat något krut på den
tekniska plattformen, som är ryggraden i FastOut. Under året som gått
har vi gjort det största utvecklingsmässiga omtaget sedan plattformen
lanserades. Vi har förbättrat, förenklat och förfinat vår plattform.
Vi ser en stor och ökande kundnöjdhet vilket ger oss starkt
självförtroende när vi nu startat vår marknadsföring av digitala köp.
Se exempel Los Angeles: https://www.fastout.com/sv/open-gallery/

En viktig effekt av ett tydligare fokus på resultatet, är samarbeten
med återförsäljare för att säkra tillväxten framåt, men behålla en
strikt kostnadskontroll. I Norge inleddes under förra året ett
ambitiöst och långsiktigt sådant med marknadsledaren Inviso. Vår
ambition är att hitta många flera liknande samarbeten på andra
marknader. Det är avgörande att hitta starka, gärna marknadsledande
och uthålliga partners på varje ny marknad.

Nettoomsättningen för helåret 2019 landade på 6,2 miljoner kronor och
resultatet blev positivt, om än bara med 16.000 kronor. Det är första
gången i FastOuts historia vi kan leverera plusresultat på sista
raden. Siffrorna ska jämföras med en omsättning på motsvarande nivå
för året dessförinnan men framförallt med resultatet då som var minus
4,1 miljoner kronor. Det är en enorm förbättring som ger oss en ännu
starkare övertygelse om att vi tagit de rätta strategiska stegen det
senaste året.

Nu ser vi framemot ett fortsatt positivt 2020 där samarbetet med
Inviso i Norge är ett utmärkt exempel på värdeskapande samarbete med
en expansiv återförsäljare. Men också med intäkter från digitala köp
där vi ännu bara skrapat på ytan. Det är där den globala ambitionen
och teknikplattformen, kommer till sin verkliga rätt.

Håkan Lindgren, Verkställande Direktör FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2019
Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,6)
Totala intäkter uppgick till 1,7 MSEK (1,8)
Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (-0,8)
Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (-0,8)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01)
Siffror inom parentes avser kvartal 4 2018

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - DECEMBER 2019
Nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK (6,2)
Totala intäkter uppgick till 7,0 MSEK (7,4)
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (-4,1)
Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (-4,1)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,06)
Siffror inom parentes avser perioden januari - december 2018

ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2019-12-31, 67 383 588 aktier (67 383 588).
Siffror inom parentes avser antalet aktier per 2018-12-31
FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2019.
Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till
aktieägarna.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport 1 2020 2020-04-29
Delårsrapport 2 2020 2020-08-28
Delårsrapport 3 2020 2020-10-30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.12.31)
FastOut tecknade avtal med Sveriges största marknadsplats för
kommersiella fastigheter, Objektvision

FastOut tecknade återförsäljaravtal med Inviso, som är Norges ledande
leverantör av foto och kommunikationstjänster till
fastighetsbranschen

FastOut fick sin första order via en återförsäljare i Finland
FastOut lanserade en ny version av sin digitala plattform
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
FastOuts återförsäljare i Norge - Inviso fick en lyckad
försäljningsstart. Efter bara två veckors försäljningsarbete
tecknades 7 nya avtal.

FastOut lanserade en förbättrad integration för Finn.no i Norge
FastOut rekryterade en ny försäljningsansvarig, Rasmus Lundh som
närmast kommer från Svensk Fastighetsförmedling

FastOut meddelade rekordaktivitet på plattformen under 2019 med fler
än 14 miljoner sidvisningar

FastOut släppte en uppdaterad version av sin app FastOut player för
att underlätta fastighetsmäklarnas arbete med att ta in nya kunder.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Edselius, styrelseordförande FastOut, +46 (0)730 911 211

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 28 februari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastout/r/bokslutskommunike-2019,c3048979
https://mb.cision.com/Main/13539/3048979/1202929.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.