Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

FastOut: Kommuniké från ordinarie Årsstämma 2020 i FastOut Int AB (publ)

Stockholm 2020-05-18

Idag 2020-05-18 höll FastOut Int AB årsstämma. Stämman beslöt
enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

·
Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman
beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen
förslag. För verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske.

·
Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Det
antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om
ansvarsfrihet.

·
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra
ledamöter enligt följande - Thomas Edselius, Joakim Stenberg, Sofia
Lind och Håkan Lindgren samtliga omval. Thomas Edselius valdes till
ordförande.

·
Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ernst & Young AB med
revisor Per Karlsson som huvudansvarig.

·
Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt
inkomstbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2020. Till
styrelseordförande skall ett inkomstbasbelopp utgå. Detta avser
ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att
revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

·
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att
bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

·
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera
tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner
om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares
företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller
kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra
kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller
delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner.

·
Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman,
se bolagets hemsida, www.fastout.com, eller under nyheter på
Spotlight Markets hemsida

Styrelsen FastOut Int AB
För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Håkan Lindgren
Telefon: +46 (0)72 729 18 80
hakan.lindgren@fastout.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastout/r/kommunike-fran-ordinarie-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/13539/3114763/1249668.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.