Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Fastpartner: Bokslutskommuniké 2019

· Hyresintäkterna ökade med 16,3% och uppgick till 1 686,5 (1 450,6)
MSEK.

· Driftnettot ökade med 19,5% och uppgick till 1 173,0 (981,9) MSEK,
vilket gav en överskottsgrad om 69,6 (67,7)%.

· Förvaltningsresultatet ökade med 16,7% och uppgick till 849,6
(728,1) MSEK, per stamaktie av serie A 4,70 (4,02) kr.

· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950
(840) MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 28 172,4 (22 330,0)
MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick
till 2 587,6 (1 198,6) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 3 147,0 (1 805,9) MSEK, per
stamaktie av serie A

17,19 (9,77) kr.
· Den 25 november förvärvade Fastpartner fastigheten Herrjärva 3 i
Solna för en köpeskilling om 1 540,0 MSEK. Fastighetens årliga
hyresintäkter uppgår till cirka 78 MSEK. Fastpartner tillträder
fastigheten den 5 mars 2020.

· Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020. Nya mål
kommer nu att tas fram och fastställas av styrelsen vid styrelsemötet
den 23 april och presenteras i delårsrapporten per 31 mars 2020 som
släpps samma dag.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 (1,60) kr per stamaktie av
serie A, en utdelning om 5,0 (0,0) kr per stamaktie av serie D och en
utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.

Stockholm den 13 februari 2020

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande
direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60
(växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2020 kl 13:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastpartner/r/bokslutskommunike-2019,c3034772
https://mb.cision.com/Main/878/3034772/1193487.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.