Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-03

FastPartner: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

· Hyresintäkterna ökade med 9,8% och uppgick till 720,1 (655,8)
MSEK.

· Driftnettot ökade med 11,6% och uppgick till 482,6 (432,6) MSEK,
vilket gav en överskottsgrad om 67,0 (66,0)%.

· Förvaltningsresultatet ökade med 14,2% och uppgick till 364,9
(319,5) MSEK, per stamaktie 2,02 (1,77) kr.

· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 760
(725) MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 21 049,9 (20 116,0)
MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick
till 661,1 (427,9) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 914,2 (701,4) MSEK, per
stamaktie 4,95 (3,77) kr.

· Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på
årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner
tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina
principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta
innebär att avkastning är överordnad expansion.

Stockholm den 3 juli 2018

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande
direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60
(växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 juli 2018 kl 12:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/delarsrapport-1-januari---30-jun...
http://mb.cision.com/Main/878/2566999/872211.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.