Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Federal Reserve: Flera duvor på väg ut

(SIX) Tre ledamöter i Federal Reserve som alla räknas som
duvaktiga kommer inom relativt kort att avgå. Därtill kommer
förmodligen en fjärde, även hon duvaktig, att lämna.

De fyra är ordförande Ben Bernanke, styrelsemedlemmen
Elizabeth Duke och chefen för Federal Reserve i Cleveland Sandra
Pianalto. Den fjärde är styrelsemedlemmen Sarah Bloom Raskin som
kommer att nomineras till jobbet som vice finansminister av
president Barack Obama.

Ben Bernankes mandat löper ut den 31 januari 2014 och han
kommer inte att fortsätta. Toppkandidaterna för att efterträda
honom är, enligt vad president Obama uppges ha sagt till
demokrater i representanthuset, Bill Clintons gamle
finansminister Larry Summers, nuvarande vice ordförande Janet
Yellen och före detta vice ordförande Don Kohn.

Elizabeth Duke kommer att avgå den 31 augusti. Hennes mandat
löpte egentligen ut den 31 januari 2012, men ledamöterna kan
sitta kvar till dess att en ersättare har nominerats, vilket
president Obama inte har gjort. Hon har inte angett några skäl
till sin avgång.

Sandra Pianalto kommer att avgå i början av 2014 efter att då
ha suttit elva år på sin post. Ett externt företag kommer att ta
fram kandidater för att ersätta henne och ett beslut om vem det
blir kommer att tas i början av nästa år.

Sarah Bloom Raskin kommer att nomineras till posten som vice
finansminister av president Obama efter att Neal Wollin lämnar
den 31 augusti. Bloom Raskin måste godkännas av senaten för att
kunna tillträda.

Av de fyra är det bara tre - Bernanke, Duke och Bloom Raskin
- som är röstande medlemmar i den penningpolitiska kommittén i
år. Pianalto kommer enligt det rullande schemat att bli det
nästa år.

Alla fyra är på den duvaktiga delen av en duv-hök-skalan. På
en skala från 1-5, där 1 är mest duvaktig och 5 mest hökaktig,
är alla fyra 2, enligt både Reuters och Merk Investments. Den
penningpolitiska kommittén som helhet ligger kring 2.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare TIC