Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-08

Feelgood Svenska AB: Feelgood Svenska AB (publ) publicerar delårsrapport Q2 2019: Ökad tillväxt och förbättrad vinst

"Andra kvartalet var fortsatt stabilt positivt för Feelgood med en
omsättningstillväxt på 13,3 procent och ett ökat rörelseresultat
trots kostnadskrävande investeringar och affärsutveckling."

Utdrag ur VD och koncernchef Joachim Moraths kommentar till rapporten

Andra kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
föregående år.

· Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 213,1 mkr (188,1)
motsvarande en omsättningstillväxt om 13,3 procent (0,9).

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,6 mkr (17,7)
motsvarande en EBITDA marginal om 13,4 procent (9,4).

· Rörelseresultat (EBIT) ökade med 5,7 procent till 16,6 mkr (15,7).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 kr (0,11).
Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (104 207 038).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 kr (0,11).
Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (105 309 458).

· Feelgoods nya vårdapp Feelgood Frisk presenterades.
· Flera stora avtal vunna, bland dem Peab, Region Stockholm, Region
Östergötland.

Första halvåret i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
föregående år.

· Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 417,5 mkr (373,1)
motsvarande en omsättningstillväxt om 11,9 procent (3,5).

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53,0 mkr (31,7)
motsvarande en EBITDA marginal om 12,7 procent (8,5).

· Rörelseresultat (EBIT) ökade med 5,7 procent till 29,5 mkr (27,9).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,20 kr (0,20).
Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (104 073 704).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,20 kr (0,20).
Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (105 428 598).

· Fr.o.m den 1 januari 2019 konsolideras förvärvet av Helsa
Företagshälsovård Sverige AB i Feelgoods siffror, se vidare not 5.

· Vinnaren i det av Feelgood instiftade priset Sveriges Friskaste
Företag 2018 blev Byggmästarn i Skåne.

+--------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+
|Belopp i mkr | Apr-|Apr-jun|Jan-jun|Jan-jun|Jul 2018-|Jan-dec|
| | jun| 2018| 2019| 2018| jun 2019| 2018|
| | 2019| | | | | |
+--------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+
|Nettoomsättning |213,1| 188,1| 417,5| 373,1| 740,0| 695,5|
+--------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+
|Resultat före | 28,6| 17,7| 53,0| 31,7| 62,6| 41,4|
|avskrivningar | | | | | | |
|(EBITDA) | | | | | | |
+--------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+
|Rörelseresultat | 16,6| 15,7| 29,5| 27,9| 35,4| 33,9|
|(EBIT) | | | | | | |
+--------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+
|Nettoresultat (EBT) | 15,6| 15,5| 27,6| 27,4| 33,1| 32,9|
+--------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+
|Resultat per aktie | 0,11| 0,11| 0,20| 0,20| 0,24| 0,24|
|före utspädning (kr)| | | | | | |
+--------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+
|Resultat per aktie | 0,11| 0,11| 0,20| 0,20| 0,24| 0,24|
|efter utspädning | | | | | | |
|(kr) | | | | | | |
+--------------------+-----+-------+-------+-------+---------+-------+

Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD och koncernchef, 0702-13 08 23
joachim.morath@feelgood.se

Niklas Mahlin, tillförordnad CFO, 0722-50 70 55
niklas.mahlin@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för
offentliggörande den 8 juli 2019 kl.08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/feelgood-svenska-ab/r/feelgood-svenska-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/4242/2859039/1074495.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.