Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Feelgood Svenska AB: Feelgood Svenska AB (publ) publicerar delårsrapport Q3 2019

"Feelgood fortsätter att stärka sin marknadsposition inom
hälsosektorn. Feelgoods intäkter växte med 9,2 procent under tredje
kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Semesterperioden ger
dock ett svagt resultat för tredje kvartalet i likhet med tidigare
år."

Utdrag ur VD och koncernchef Joachim Moraths kommentar till rapporten

Tredje kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
föregående år.

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 138,4 mkr
(126,8) motsvarande en omsättningstillväxt om 9,2 procent (3,2).

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,6 mkr (-8,8)
motsvarande en EBITDA marginal om -1,2 procent (-6,9).

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -13,7 mkr (-10,9).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,11 kr (-0,08).
Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (106 290 371).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,11 kr (-0,08).
Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (106 290 371).

· Stort intresse för slutspurten av Nomineringsperioden för Sveriges
Friskaste Företag.

Första nio månaderna i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
föregående år.

· Nettoomsättningen för nio månaderna uppgick till 555,9 mkr (499,8)
motsvarande en omsättningstillväxt om 11,2 procent (3,4).

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 51,4 mkr (22,9)
motsvarande en EBITDA marginal om 9,2 procent (4,6).

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,8 mkr (17,0)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,09 kr (0,12).
Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (104 810 741).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,09 kr (0,11).
Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (105 740 557).

· Fr.o.m den 1 januari 2019 konsolideras förvärvet av Helsa
Företagshälsovård Sverige AB i Feelgoods siffror, se vidare not 5.

· Fr.o.m den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16, vilket medfört effekt
på koncernens finansiella rapporter, se vidare not 1 och 2.

Belopp i mkr Jul Jul Jan Jan Okt 2018- Jan-dec 2018
-sep -sep -sep -sep sep 2019
2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 138,4 126,8 555,9 499,8 751,6 695,5
Resultat före -1,6 -8,8 51,4 22,9 69,8 41,4
avskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat -13,7 -10,9 15,8 17,0 32,6 33,9
(EBIT)
Nettoresultat (EBT) -14,6 -11,1 12,9 16,4 29,5 32,9
Resultat per aktie -0,11 -0,08 0,09 0,12 0,21 0,24
före utspädning (kr)
Resultat per aktie -0,11 -0,08 0,09 0,11 0,21 0,24
efter utspädning
(kr)

Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD och koncernchef, 070-213 08 23

joachim.morath@feelgood.se

Fredrik Bister, CFO, 070-343 24 63

fredrik.bister@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2019 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/feelgood-svenska-ab/r/feelgood-svenska-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/4242/2941046/1129441.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.