Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-06

Feelgood Svenska AB: Många dricker för mycket för att sköta sitt jobb visar färsk rapport

- "Hang over-effekten" kostar både liv och produktionsbortfall
December är en månad då glöggpartyn och julfester avlöser varandra på
landets arbetsplatser. En tid som är extra utmanande för den som har
svårt att tacka nej till alkohol. Även om de med alkoholproblem inte
är i majoritet på svenska arbetsplatser, så finns en stor grupp med
människor som dricker för mycket för att kunna sköta jobbet effektivt
och säkert.

Arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång ökar i Sverige och enligt den
internationella arbetsmiljöorganisationen ILO beror 25% av dessa på
alkohol-eller narkotikaintag. Därför bör fler företag och
organisationer arbeta aktivt vad gäller prevention kring skadligt
bruk av alkohol och dess effekter på arbetslivet, uppmanar nu
hälsoföretaget Feelgood.

I Feelgoods Jobbhälsorapport från 2019* framkommer det statistik som
visar på att:

· Var femte anställd dricker 2-3 gånger i veckan eller mer
· 33 procent dricker i genomsnitt 3-4 standardglas** vid varje
tillfälle

· 17 procent dricker 5-6 glas per tillfälle.
Enligt Feelgoods beroendeexperter identifieras endast 3 % av de som
dricker genom att de uppvisar tecken på ett skadligt bruk. Men i
själva verket är det bland de resterande 97 % som de stora
kostnaderna i form av produktionsbortfall och frånvaro finns, där
kostnaden kan vara så stor som upp till 4 % av lönesumman per år.

- Siffrorna i rapporten oroar då vissa grupper dricker stora mängder
alkohol, både sett till mängd samt frekvens under en veckobasis. Även
om alla dessa inte är i riskzonen för att utveckla ett skadligt bruk,
så ligger många på en nivå som äventyrar både arbetsprestation och
säkerhet på jobbet, säger Helena Junkka, sjuksköterska och
beroendeexpert på Feelgood. Förutom ökad risk för arbetsrelaterade
olyckor och tillbud, så bidrar "hang over-effekten" till lägre
arbetsprestation vilket kostar företag och samhälle stora belopp
varje år.

Bryts siffrorna ned på ålder och kön är variationerna stora. Störst
riskbeteende har män i 20-29 års åldern, nästan 50 % anger att de
dricker 5-6 standardglas eller mer varje gång de dricker.
Arbetstagare över 50 år dricker mest frekvent, var tredje dricker 2-3
gånger i veckan eller oftare, och männen dricker betydligt mer än
jämnåriga kvinnor.

Under alkoholpåverkan påverkas omdömet, impulskontrollen, minnet,
reaktionsförmågan och tankeförmågan negativt. Förbränning av alkohol
tar tid och går inte att påskynda. Det tar 3-4 timmar för en person
med normalvikt att förbränna en stor starköl. Vid ett större
alkoholintag kan det med andra ord ta många timmar innan kroppen
gjort sig av med all alkohol. Vid alkoholintag försämras även sömnen,
vilket gör att man morgonen efter alkoholintag sannolikt inte vaknar
lika utvilad som man brukar.

- Många arbetsplatser har idag alkohol- och drogpolicies vilket är
bra. Dock måste kunskapsnivån kring alkoholkonsumtion i relation till
arbetsprestation och psykisk ohälsa höjas, fortsätter Helena Junkka.
Arbetsgivaren har en unik möjlighet genom sitt arbetsgivaransvar att
agera i ett tidigt skede och på så sätt kan både skaderisk minimeras
och personligt lidande undvikas.

Så skapas en sund alkoholkultur på arbetsplatsen:

· Använd policyn för alkohol - och droger aktivt.
Se över om en policy för alkohol och drogkonsumtion finns på
arbetsplatsen och arbeta aktivt med den.

· Utbilda chefer med personalansvar om jobbrisker med
alkoholkonsumtion.

Ofta behöver alla, både chefer och medarbetare, få en större kunskap
kring alkoholens effekter på arbetsprestationen.

· Diskutera "hang over-effektens" påverkan på jobbet.
Det kan handla om både fysiska risker som kan leda till olyckor, men
också om försämrad prestation och arbetsförmåga rent allmänt.

· Minimera jobbrelaterad alkoholkonsumtion.
Fundera på hur alkohol serveras på arbetsplatsen i samband med fester
och representation. En måttlighetspolicy får alla att må bättre!

· Ta tag i alkoholrelaterade problem tidigt.
Finns misstankar om att en kollega eller medarbetare har problem med
sitt drickande, agera direkt. Tidiga insatser kan vara helt avgörande
för en persons återgång till ett hälsosamt liv och minskat mänskligt
lidande.

Om alkoholkonsumtion i arbetslivet***
Enligt den internationella arbetsmiljöorganisationen ILO beror 25% av
alla arbetsplatsolyckor på alkohol- eller narkotikaintag. Kostnaden
för en medarbetares missbruk beräknas till cirka 4 % av lönesumman
per år, och enligt studier kan den så kallade "hang over- effekten"
kosta upp till 15 000 per medarbetare och år. Enligt siffror från
Systembolaget kostar alkoholen svenska företag och organisationer upp
till 35 miljarder per år i produktionsbortfall.

*Om Feelgoods Jobbhälsorapport
Rapporten baseras på 140 enkätfrågor från Feelgoods hälso-,
arbetsmiljö- och livsstilsundersökning, som besvarats av cirka 20 000
personer årligen sedan 2008. Statistiken utgår från ett brett
spektrum av yrkeskategorier och branscher. Siffrorna i detta
pressmeddelande visar 2019 års resultat.

** Med ett standardglas avses 25 cl starköl, 50 cl folköl, 12-15 cl
vin, 8 cl starkvin alt 4 cl sprit.

***Källor: ILO, Alna, Nämndemansgården och Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning.

För mer information, kontakta:
Helena Junkka
Sjuksköterska och beroendeexpert, Feelgood
Telefon: 070 -540 66 87
E-post: helena.junkka@feelgood.se (joachim.morath@feelgood.se)

Om Feelgood
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet.
Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra
produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och
förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap,
medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt
och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300
kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är
noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/feelgood-svenska-ab/r/manga-dricker-for-mycke...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.