Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Fenix Outdoor International AG: Delårsrapport

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport

2019-01-01 ? 2019-06-30

Andra kvartalet 2019-04-01 ? 2019-06-30

* Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
133 461 (126 434), en ökning med 5,6%.
* Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 22 445 (13 453), där TEUR 6 638
av ökningen är relaterad till avskrivningar för tillämpning av
IFRS 16.
* Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
11 541 (10 372), en ökning med 11,3%.
* Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
11 200 (10 728).
* Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR
7 562 (6 339).
* Resultat per aktie uppgick till EUR 0,56 (0,48).
Perioden 2019-01-01 ? 2019-06-30
 
* Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
271 690 (260 896), en ökning med 4,1%.
* Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 51 206 (38 006), där TEUR 12 528
av ökningen är relaterad till avskrivningar för tillämpning av IFRS
16.
* Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
30 893 (31 981), en minskning med 3,4%.
* Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
31 919 (32 226).
* Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 23 860 (22 687).
* Tillämpningen av IFRS 16 har resulterat i en ökning av tillgångar,
?Nyttjande rättigheter?, med MEUR 96 827. Denna ökning av totala
tillgångar förklarar den minskade soliditeten 57,8% (65,9%).
* Resultat per aktie uppgick till EUR 1,77 (1,69).

Händelser efter rapportperiodens slut

Det har inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut.

Återköp av egna aktier i bolaget

Per 2019-06-30 innehar företaget 112 898 B-aktier, vilket representerar
0,84% av aktiekapitalet.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13 30 den 19 juli 2019.

KONTAKTPERSON

Martin Nordin, Styrelse ordförande +41 797 99 27 58

Bilaga

* Delårsrapport 2019-06-30

Författare Hugin Nyheter