Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Finans: FI planerar anpassad diskonteringsränta inom försäkring

(SIX) Finansinspektionen, FI, planerar att införa den
diskonteringsränta som kommer att gälla i Solvens 2. Vid
årsskiftet ska den nya diskonteringsräntan vara på plats. Till
dess ligger räntegolvet kvar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

FI införde sommaren 2012 ett tillfälligt räntegolv för att
beräkna diskonteringsräntan för livbolag och
tjänstepensionskassor. Golvet infördes för att undvika att
företag agerade kortsiktigt på ett sätt som skulle försämra för
framtida pensionärer.

Solvens 2 är det kommande EU-regelverket för
försäkringsbranschen.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group-se
SIX News

Författare direkt.