Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

FINANS: NORDNETS NETTORESULTAT ÖKADE TILL 73 MLN KR I 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nätbanken Nordnets nettoresultat steg i andra
kvartalet 2019 till 73,4 miljoner kronor från 26,7 miljoner under motsvarande
kvartal i fjol.

Det framgår av delårsrapporten från bolaget som sedan 2017 onoterat och ägs av
Öhmangruppen och riskkapitalbolaget Nordic Capital.

Rörelseintäkterna i kvartalet ökade till 371 miljoner kronor, upp från 317
miljoner under motsvarande kvartal året före.

Antalet kunder steg till 855.000 per den 30 juni, att jämföra med 795.000 den
31 mars. Kvartalets nettosparande var 2,4 miljarder kronor och kundernas
samlade sparkapital uppgick vid halvårsskiftet till 354 miljarder kronor.

Nordnets kostnader före kreditförluster var under det andra kvartalet i
princip oförändrade jämfört med motsvarande kvartal i fjol och uppgick till
277 miljoner kronor.

Den genomsnittliga courtageintäkten per avslut var 18 kronor, oförändrat i
jämförelse med motsvarande period förra året.

Sett till de länder där Nordnet är verksamt hade Sverige under årets första
halva den högsta rörelsemarginalen: 30 procent. I Danmark var marginalen 22
procent och i Norge 9 procent. Finland avvek negativt och hade en
rörelsemarginal på -2 procent.

---------------------------------------
David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News