Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Finansinspektionen: FI har inte manipulerat allmänna handlingar

- Påståenden att Finansinspektionen (FI) skulle ha manipulerat
allmänna handlingar om penningtvättsärenden som Svenska Dagbladet
begärt ut stämmer inte, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. En
intern rättslig utredning som FI i dag publicerar visar att
handlingarna och utlämningen hanterats på ett korrekt sätt. FI:s
styrelse har på ett extrainsatt möte informerats om ärendet och dess
hantering.

- Vi är nöjda med den information vi har fått och den rättsutredning
som har gjorts. Styrelsen uttryckte vidare sitt fulla förtroende för
ledningens hantering, säger Sven-Erik Österberg, ordförande i FI:s
styrelse.

- Vi välkomnar också den granskning som JO har initierat mot bakgrund
av uppgifter i media, säger Erik Thedéen.

Den rättsliga utredningen, som publiceras på FI:s webbplats,
innefattar en grundlig genomgång av det bakomliggande regelverket och
hur det ska tillämpas i det aktuella fallet. Utredningen visar att de
dokument som Svenska Dagbladet hänvisar till är interna utkast.
Sådana utgör inte allmänna handlingar och hör inte hemma i FI:s
diarium. De handlingar som slutligen färdigställts och diarieförts är
däremot allmänna handlingar. Utredningen visar att de har upprättats
på ett korrekt sätt och i enlighet med FI:s rutiner. De handlingar
som Svenska Dagbladet efter begäran fått från FI är således korrekta
och kompletta (med undantag för delar som omfattas av sekretess,
vilka framgår genom så kallad maskning).

Synpunkter och invändningar från medarbetare finns noterade i de
utkast Svenska Dagbladet hänvisat till. Det är inte ovanligt med
olika uppfattningar under en tillsynsundersökning - det är snarare en
styrka att olika argument framförs och prövas. Men till slut måste
varje undersökningsärende avslutas. Det görs efter en allsidig
bedömning i flera steg. Ärendet granskas av rättsliga och andra
experter. Därefter bedömer chefen för det aktuella tillsynsområdet
vad som bör göras. I sista hand beslutar FI:s chefsjurist om ett
ärende ska gå till sanktion.

De aktuella utkasten avser utvärderingar av undersökningar om några
bankers hantering av penningtvättsregler. En sådan utvärdering ska
enligt FI:s styrdokument upprättas efter varje undersökning. Av en
mall för utvärderingar framgår vilka frågor som särskilt ska tas upp
och utvärderas. Syftet är att dra lärdomar från genomförda
undersökningar för att på så sätt förbättra det framtida
tillsynsarbetet.

De aktuella utvärderingarna diskuterades i februari, men de var inte
färdigställda när de begärdes ut. Det gjordes kort därefter på det
sätt som anges i FI:s styrdokument. De diariefördes i enlighet med
FI:s rutiner i en särskild årsakt för utvärderingar och lämnades ut i
de delar innehållet inte omfattades av sekretess.

Det finns skillnader mellan de färdigställda utvärderingarna och de
interna utkasten. Men bara de förstnämnda är allmänna handlingar.
Utkasten är just utkast. Följaktligen har inga allmänna handlingar
manipulerats. FI:s handläggning har därför skötts på ett korrekt
sätt.

Presskontakt
Victoria Ericsson
Peter Svensson 070-300 47 32

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finansinspektionen/r/fi-har-inte-manipulerat-a...
https://mb.cision.com/Main/13135/2703006/965135.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.