Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-20

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i AcadeMedia AB

Flaggningsmeddelande i AcadeMedia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556846-0231 AcadeMedia AB
InstrumentSE0007897079 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 360 387
Antal rösträtter5 360 387
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-06-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 260 387
 - direkt innehavda rösträtter5 260 387
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,97 %
 - direkt innehavda rösträtter4,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98 % 5 260 387
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98 % 5 260 387
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision