Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-06

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556995-8126 AddLife AB
InstrumentSE0014401378 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 282 822
Antal rösträtter6 282 822
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-09-02
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 094 268
 - direkt innehavda rösträtter6 094 268
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,98 %
 - direkt innehavda rösträtter3,72 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,72 % 6 094 268
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,72 % 6 094 268
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision