Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-17

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556995-8126 AddLife AB
InstrumentSE0014401378 Ordinary Shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier8 173 016
Antal rösträtter8 173 016
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-11-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 311 119
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter6 311 119
Andel
 - aktier5,15403 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,84856 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,84856 % 6 311 119
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,84856 % 6 311 119
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter198 440
 - andel av rösträtter0,12101 %
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter6 112 679
 - andel av rösträtter3,72755 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 311 119
 - andel av rösträtter3,84856 %
 
Kommentar
Threshold crossed by a controlled undertaking
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision