Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-11

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0014781795 Aktie
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 125 074
Antal rösträtter2 125 074
 
Transaktionen
Datum2022-05-10
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 175 074
 - direkt innehavda rösträtter2 175 074
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,46726 %
 - direkt innehavda rösträtter5,11582 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,11582 % 2 175 074
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,11582 % 2 175 074
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision