Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-04

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556009-4178 Aktiebolaget Electrolux
InstrumentSE0016589188 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier14 039 005
Antal rösträtter1 403 900,5
 
Transaktionen
Datum2022-08-03
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 212 803
 - direkt innehavda rösträtter1 421 280,3
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,02 %
 - direkt innehavda rösträtter3,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,98 % 14 212 803
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,98 % 14 212 803
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 421 280,3
 - andel av rösträtter3,98 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision