Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-05

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget SKF

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget SKF

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556007-3495 Aktiebolaget SKF
InstrumentSE0000108227 Series B
InnehavareHarris Associates L.P.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-11-04
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier23 039 843
 - direkt innehavda rösträtter2 303 984
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,05979 %
 - direkt innehavda rösträtter3,15663 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,15663 % 23 039 843
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,15663 % 23 039 843
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagHarris Associates L.P.
 - antal rösträtter2 303 984
 - andel av rösträtter3,15663 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 303 984
 - andel av rösträtter3,15663 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision