Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-29

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget SKF

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget SKF

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556007-3495 Aktiebolaget SKF
InstrumentSE0000108227 B shares
InnehavareCevian Capital II GP Limited
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-09-22
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier36 113 116
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 611 311,6
Andel
 - aktier7,93083 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,0158 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,0158 % 36 113 116
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,0158 % 36 113 116
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCevian Capital Partners Limited
 - antal rösträtter3 611 311,6
 - andel av rösträtter5,0158 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 611 311,6
 - andel av rösträtter5,0158 %
 
Kommentar
"Cevian Capital II GP Limited is the General Partner for Cevian Capital II Master Fund L.P. Cevian Capital Partners Limited is a wholly-owned subsidiary of Cevian Capital II Master Fund L.P."
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision