Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-06

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ambea AB(publ)

Flaggningsmeddelande i Ambea AB(publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556468-4354 Ambea AB(publ)
InstrumentSE0009663826 equity
InnehavareALCUR
 
Före transaktionen
Antal aktier4 763 869
Antal rösträtter4 763 869
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-12-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 654 639
 - direkt innehavda rösträtter4 654 639
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,91 %
 - direkt innehavda rösträtter4,91 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,91 % 4 654 639
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,91 % 4 654 639
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 654 639
 - andel av rösträtter4,91 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision