Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-18

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arjo AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Arjo AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559092-8064 Arjo AB (publ)
InstrumentAktie
InnehavareFjärde AP-Fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier19 920 269
Antal rösträtter19 920 269
 
Transaktionen
Datum2022-08-17
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier21 858 986
 - direkt innehavda rösträtter21 858 986
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,03 %
 - direkt innehavda rösträtter5,01 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01 % 21 858 986
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,01 % 21 858 986
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter21 858 986
 - andel av rösträtter5,01 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision