Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Avanza Bank Holding AB

Flaggningsmeddelande i Avanza Bank Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556274-8458 Avanza Bank Holding AB
InstrumentSE0012454072 Common Stock, SK
InnehavareLiontrust Investment Partners LLP
 
Före transaktionen
Antal aktier7 991 188
Antal rösträtter7 991 188
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-11-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 826 343
 - direkt innehavda rösträtter7 826 343
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,99706 %
 - direkt innehavda rösträtter4,99706 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99706 % 7 826 343
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,99706 % 7 826 343
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagLiontrust Asset Management Plc
 - antal rösträtter7 826 343
 - andel av rösträtter4,99706 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 826 343
 - andel av rösträtter4,99706 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision