Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556229-7480 Beijer Alma AB
InstrumentSE0011090547 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 976 911
Antal rösträtter2 976 911
 
Transaktionen
Datum2021-08-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 014 783
 - direkt innehavda rösträtter3 014 783
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,003 %
 - direkt innehavda rösträtter2,53 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,53 % 3 014 783
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,53 % 3 014 783
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 014 783
 - andel av rösträtter2,53 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision