Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556229-7480 Beijer Alma AB
InstrumentSE0011090547 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 060 001
Antal rösträtter3 060 001
 
Transaktionen
Datum2022-11-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 960 001
 - direkt innehavda rösträtter2 960 001
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,91 %
 - direkt innehavda rösträtter2,49 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,49 % 2 960 001
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,49 % 2 960 001
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 960 001
 - andel av rösträtter2,49 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision