Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Besqab AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Besqab AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556693-8881 Besqab AB (publ)
InstrumentSE0005991411 aktie
InnehavarePrior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier814 490
Antal rösträtter814 490
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-04-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier614 490
 - direkt innehavda rösträtter614 490
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier3,961 %
 - direkt innehavda rösträtter3,961 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,961 % 614 490
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,961 % 614 490
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision