Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-16

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Besqab AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Besqab AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556693-8881 Besqab AB (publ)
InstrumentSE0005991411 Aktie
InnehavareMovestic Livförsäkring AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2022-08-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier815 277
 - direkt innehavda rösträtter815 277
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,25 %
 - direkt innehavda rösträtter5,25 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,25 % 815 277
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,25 % 815 277
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision