Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-20

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BHG Group AB

Flaggningsmeddelande i BHG Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559077-0763 BHG Group AB
InstrumentSE0010948588 Aksjer
InnehavareFerd AS
 
Före transaktionen
Antal aktier13 644 862
Antal rösträtter13 644 862
 
Transaktionen
Datum2022-07-20
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 339 862
 - direkt innehavda rösträtter14 339 862
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,23 %
 - direkt innehavda rösträtter10,23 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,23 % 14 339 862
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,23 % 14 339 862
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision